Optimitzar la factura elèctrica i de gas

Optimitzar la factura elèctrica

A les factures d'energia (electricitat i gas) paguem un terme fix per període (pels drets de subministrament) i un de consum, segons l'energia consumida en kWh. A més del lloguer del comptador, impostos i altres possibles serveis addicionals.

A la factura del gas, la tarifa del terme fix i de consum depèn de si el consum anual és superior o inferior a 5.000 kWh (bàsicament, si fem servir calefacció de gas, o no).

A la factura elèctrica el terme fix es diu de potència i depèn de la potència contractada. El terme de consum pot ser pla o amb discriminació horària (diferent preu segons el tram horari).

Podem incidir sobre alguns d’aquests termes per a adaptar-los a les nostres necessitats de consum i a la nostra situació econòmica.

A més, hi ha dos tipus d'empresa que ens poden facturar. Així, podem tenir tarifa regulada o de mercat lliure, cal saber que hi ha diferències entre aquests dos tipus de tarifa.

Des de la implantació del mercat lliure hi ha moltes empreses comercialitzadores que ens poden facturar l'energia que consumim. Poden oferir preus i serveis addicionals de forma lliure. El client pot escollir lliurement i sense cost afegit l'empresa que vol.

La tarifa regulada, manté el model tradicional de regulació de tarifes per part de l'estat, considerant el subministrament com un servei públic. Aquesta tarifa regulada, PVPC en el sistema elèctric, TUR al del gas, només la poden oferir certes empreses, anomenades "de Referència" en el sistema elèctric, i "d'últim recurs" al del gas. Enllaç: Empreses de Referència.

La tarifa regulada té certs avantatges per a les famílies vulnerables:

- És un preu ajustat difícilment millorable per ofertes del mercat lliure
- En cas d'impagament i reclamació d'alguna factura han de respectar 2 mesos abans de fer avis de tall
- No es poden oferir ni contractar serveis addicionals
- La tarifa PVPC és l'única en la qual es pot acollir el Bo Social. Ajut a la factura elèctrica per a famílies vulnerables
- A la factura apareix més informació i més caldrà, no pot aparèixer publicitatÉs la potència màxima que es pot consumir de forma simultània. Hi ha unes potències normalitzades que es poden contractar, actualment són 2,3 kW, 3,45 kW, 4,6 kW, 5,75 kW, 6,9 kW, .... Si tenim contractada una potència superior a la necessària, podem estar fent una despesa innecessària. Podem trobar la potència contractada a la factura. El més habitual és 3,45 o 4,6 kW (poden aparèixer encara com a 3,3 i 4,4 kW)

La potència que necessitem serà la suma de les potències dels aparells que poden estar funcionant a la vegada. Si tenim calefacció elèctrica i cuina elèctrica, o altres aparells de gran potència, ens pot caldre més potencia. Si no és així i tenim cura de no connectar diversos aparells de potència a la vegada (forn, microones, aspiradora, assecador de cabell, planxa, etc.) podem funcionar amb 2,3 kW.

El cost de la baixada de potència (a juny 2015) és d’uns 11 € i ens pot suposar un estalvi d’uns 50 €/any per cada tram de potència. En cas de voler pujar la potencia, el cost és de 40 a 65 € i ens poden demanar el butlletí elèctric si la potència és superior a la que teníem o si n'està caducat. El butlletí té una vigència de 20 anys. La companyia acostuma a limitar els canvis de potència a un per any.

Més informació a:
GENCAT (Generalitat de Catalunya)

Calculadora de potència
Com optimitzar la potència contractada

CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) 

Consells per a reduir la factura de la llum: la potència contractada

Bajatelapotencia.org Campanya promoguda per un conjunt d’associacions per informar com i per què baixar la potencia.


La tarifa amb discriminació horària considera dos períodes del dia amb diferent preu per a l'energia consumida:

Període vall: de les 22 h a les 12 h (horari d’hivern) i de les 23 h a les 13 h (horari estiu) al voltant d’un 50% més econòmic respecte a la tarifa general.
Període punta: de les 12 h a les 22 h (horari d’hivern) i de les 13 h a les 23 h (horari estiu), al voltant d’un 20% més car respecte a la tarifa general.

N’hi ha prou de fer un 30% del consum en període vall per tal que resulti profitosa aquesta tarifa. Si considerem només el consum de la nevera tot el dia, ja n'és de profitós.

Com més consum podem fer en període econòmic (nit i matí) més podrem estalviar:
- fent servir rentadora, aspiradora, planxa, rentavaixelles, assecadora, etc. al matí o la nit.
- amb programació horària als aparells com el termo elèctric o sistemes d’acumulació de calor.

La discriminació horària apareix a la factura com a peatge d'accés 2.0DHA, en lloc de 2.0A, que és la tarifa general (potències fins a 10 kW). Si tenim el tipus de contracte PVPC, s'especifica si és amb o sense discriminació horària. A la informació del consum quedarà reflectit el període vall i el període punta. Els nous comptadors digitals permeten fer la lectura per trams horaris.

El canvi s'ha de demanar a la companyia. Ens poden facturar uns 11 € pel canvi. Si hem de baixar potència, val la pena demanar-lo a la vegada i pagar-lo només un cop.

Més informació:
CNMC (Comissión Nacional de los Mercados y la Competencia)
Consejos para reducir la factura de la luz: la discriminación horaria


Per al gas domèstic hi ha dues tarifes, en funció del consum que en fem.

La tarifa 3.1 o TUR.1 per a consums de gas més reduïts: per a ús de cuina i escalfament d'aigua. Amb una quota fixa més baixa i un preu de consum més alt.

La tarifa 3.3 o TUR.2 per a consums de gas més grans: quan a més fem servir calefacció de gas. Amb una quota fixe més alta i un preu de consum més baix. Normalment surt a compte quan se sobrepassen els 5.000 kWh a l'any. Convé sumar els consums de tot un any per veure que hem gastat.

La companyia comercialitzadora ens pot passar d'una tarifa a un altre en funció del consum realitzat a l'últim any, per acollir-nos a la més profitosa segons el nostre consum. És recomanable comprovar que tenim la tarifa que ens vagi millor. Podem consultar a la companyia.

Per famílies vulnerables es recomana la tarifa regulada, TUR, que ofereixen les companyies d'últim recurs.

CNMC (Comissión Nacional de los Mercados y la Competéncia):
Consumidores de gas natural


Actualment hi ha moltes empreses al mercat lliure, tant per gas com per electricitat, amb petites diferències de preu, característiques i serveis.

Si tenim dret al Bo Social elèctric, aquesta és l'opció més econòmica possible, caldrà que tinguem la tarifa regulada PVPC, a una companyia de referència. Si no ens podem acollir al Bo Social, igualment podem estar més protegits a la tarifa PVPC o podem comparar tarifes entre diferents empreses.

A l’hora de fer la valoració d’ofertes de subministrament d’energia, s’ha de comparar el preu del kWh, possibles descomptes, serveis complementaris (sovint innecessaris) i les condicions generals del contracte, com per exemple la permanència. Tinguem cura amb els descomptes que ofereixen, un petit descompte sobre un preu més car no suposa cap benefici. Un factor d'ecologia pot ser escollir companyia comercialitzadora elèctrica per la procedència renovable de la seva energia.

A la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competéncia (CNMC) hi ha un comparador de tarifes de gas i d’electricitat, a on es pot especificar la zona on es troba l’habitatge, la potència contractada, el consum aproximat, si es volen serveis addicionals i si es té discriminació horària o no. Fa la comparació basant-se en el cost anual amb el consum que especifiquem, inclou informació dels serveis i si l'energia produïda és verda (provinent de renovables).

A la web de la OCU (organització de consumidors) hi ha un comparador similar, en el que a més del cost anual hi ha una valoració segons la qualitat del servei (partint d'enquestes) i algunes informacions addicionals, com si la companyia comercialitza energia verda (provenint d’energies renovables).

 
Enllaços CNMC (Comissión Nacional de los Mercados y la Competéncia):

Descripción del mercado eléctrico.

Comparador

Cómo comparar ofertas

Canvio de compañia comercializadora.    


Facilitar la lectura real

Quan la companyia no disposa de la lectura real pot fer una lectura estimada Tant si aquesta estimació és més alta que la real com si és més baixa i després s'ha d'ajustar, ens podem trobar amb una factura més alta del que podríem esperar. Per evitar aquest ensurt podem facilitar la lectura real a la companyia abans que tanqui la facturació. Ho podem fer al telèfon gratuït d'atenció al client o altre que especifiqui la companyia a la factura.

A vegades, al sol·licitat el Bo Social ens poden fer una lectura estimada sobrepassada el dia del canvi. Podem prendre la lectura real i reclamar l'excés de lectura, ja que ens estan facturant el que encara no hem consumit i sense bonificar, quan aquest consum després tindrà bonificació.

Comprovar facturació

Podem assegurar-nos que la companyia ha facturat correctament l’energia consumida fent servir el simulador que facilita la Comissión Nacional de los Mercados y la Competéncia (CNMC). Només serveix per a contractes amb tarifa PVPC (tarifa regulada pel govern de l’estat). 

Simulador factura CNMC http://facturaluz.cnmc.es/

Revisar conceptes a la factura

Convé revisar a la factura si tenim contractat algun concepte estrany o servei addicional que no necessitem. En cas de dubte convé consultar a la companyia.


A vegades ens podem trobar que tenim serveis que no hem demanat i encareixen la factura. Si tenim qualsevol dubte amb un concepte de la factura, cal consultar a la companyia i demanar en què consisteix.

Al mercat lliure, les empreses comercialitzadores poden oferir altres serveis no propis del subministrament energètic, com serveis de manteniment de gas (reparacions i revisió de la caldera), d'electricitat (avaries del circuit elèctric i electrodomèstics) i de la llar (reparacions vàries, de fontaneria, cristalleria, etc.) i serveis de protecció de pagaments (que pot cobrir pagaments de rebuts en certes situacions o la possibilitat de fraccionar en cas d'impagament).

Compte al canviar de companyia!, es pot donar de baixa el subministrament i seguir cobrant els serveis addicionals si no els donem de baixa específicament.

Si som conscients d'aquests serveis i els fem servir potser ens paga la pena tenir-los. Si trobem que els tenim sense adonar-nos o no els necessitem els podem donar de baixa. Cal tenir en compte que la companyia ens pot facturar de cop el que resta fins a final de contracte i que si no hem fet ús del servei, hi ha la possibilitat de reclamar el retorn del pagament del període en alguns casos.

A les tarifes regulades (PVPC elèctric, TUR al gas) no es poden oferir serveis addicionals a la factura. Per una família vulnerable econòmicament és interessant contractar tarifes regulades per evitar aquests ensurts.