Programa d’atenció i prevenció de la pobresa energètica

La pobresa energètica és un problema creixent en els últims anys. S'ha avaluat que un 10% de la població es pot trobar en situació de dificultat per aquest motiu.

El Programa d’atenció i prevenció de la pobresa energètica, integrat dins del Servei de Promoció Social de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés, atén a les persones i famílies amb dificultats per a fer front als costos dels serveis de subministrament bàsics, com són: l’aigua, l’electricitat i el gas.

També pretén informar a la ciutadania sobre factors d’estalvi de la despesa energètica, promoure l’estalvi energètic i impulsar la consciència de consum energètic per tal de contribuir a la sostenibilitat econòmica i energètica de les famílies i del conjunt de la societat.

 

 

En cas d’avis de tall per impagament dels serveis d’aigua, gas o electricitat:

En cas d’avis de tall per impagament dels serveis d’aigua, gas o electricitat.

Heu de demanar cita al servei de promoció social, al 93.580.88.88 extensions 3772 i 3770
o presencialment a Av. Espanya, 6 - C, baixos.

Cal aportar còpia de la factura impagada i la notificació d’avis de tall, així com la documentació justificativa de la situació personal o familiar (pensionista, aturat, ...) i dels ingressos.

Com obtenir bonificacions i reduir el consum

La pobresa energètica es pot definir com la dificultat o incapacitat de les persones i famílies per a fer front al cost dels serveis bàsics (aigua, electricitat i gas) per a mantenir la llar en unes condicions adequades de confort i salubritat.

Es pot manifestar de moltes maneres: dificultats per a mantenir la temperatura de l’habitatge a un nivell de confort saludable, impossibilitat d’assumir el pagament de les factures energètiques (amb el consegüent risc de tall en el subministrament ) o bé la necessitat de desviar recursos econòmics que s’haurien de dedicar a altres necessitats bàsiques.

Aquestes dificultats empitjoren les condicions de vida de moltes persones i famílies, especialment aquelles en situació de pobresa, amb problemes de salut o en situació de risc d’exclusió social, impactant significativament sobre la salut de les persones i obstaculitzen l’assoliment d’unes condicions de vida dignes.

Les xifres de pobresa energètica han augmentat dramàticament en els darrers anys, a causa de la disminució d’ingressos de les famílies arran de la crisi econòmica i l’augment dels costos dels serveis bàsics.

Aquests factors s'agreugen quan hi ha baixa eficiència energètica a l’habitatge, als aparells i/o als hàbits de consum, consumint més energia i aigua del que caldria.

Un altre factor que s’hi suma i agreuja els anteriors és la manca d’informació i de coneixement dels usuaris sobre factors d’eficiència energètica, estalvi, drets i opcions de contractació.

Es fa així vital per a les famílies vulnerables adquirir la informació que els permeti gestionar eficientment el seu consum i despesa.

La unió europea ha reconegut la importància d’aquest problema social en les seves directives, establint l'obligació dels estats membres de desenvolupar plans contra la pobresa energètica.


Cada kWh i cada litre que consumim té un cost energètic i ecològic: pous i mines a obrir i explotar, transports perillosos i contaminants, abocaments i residus contaminants a l’aigua, la terra i l’aire.

D’igual manera que si deixéssim les deixalles a dins de la nostra llar, deterioraríem el nostre benestar, les que produïm a escala global amb la nostra activitat deterioren el medi ambient i el seu equilibri i posen en perill la sostenibilitat dels ecosistemes i de la nostra forma de vida. Siguem conscients del fet que la nostra activitat pot tenir repercussions negatives per al medi ambient i a la llarga per a nosaltres mateixos.

Un exemple és el conegut escalfament global. Degut en bona part a les emissions de CO2 que aboquem a l'atmosfera amb el nostre consum d'energia i de béns, que necessiten energia per a produir-se.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès vol incidir en l'esforç per reduir el consum energètic i les emissions contaminants derivades. Una mostra d'això és la seva adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en lluita contra el canvi climàtic, el 2009. Pacte que suposa el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 20% abans del 2020 i afavorir l'eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.