La factura de l'electricitat

La factura de l’electricitat es compon dels següents conceptes:

  • Terme de potència: quota fixa segons potència contractada.
  • Terme d'energia: cost de l'energia consumida en el període.
  • Lloguer de l'equip de mesura: cost del lloguer del comptador, si no és de propietat.
  • Impost especial electricitat.
  • possibles serveis contractats.
  • IVA.

 

Més informació:

Controlastuenergia.gob.es (Ministerio de Industria):
Conceptos de pago
Entender la factura
Tipos de contrato

Tarifa bonificada que pretén protegir els consumidors en situació de vulnerabilitat. Suposa un descompte del 25% sobre els termes de potència i energia.

El poden sol·licitar:

Famílies amb tots els membres a l’atur.
Famílies nombroses o monoparentals de categoria especial (més d’un fill o amb fill o progenitor discapacitat)
Majors de 60 anys que cobrin pensions mínimes (incloses les no contributives) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.
Llars amb una potència contractada inferior a 3 kW.
Per acollir-se al Bo Social la tarifa contractada ha de ser la PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor), que només poden oferir les companyies de referència (Actualment són: Endesa Energia XXI, Gas Natural S.U.R, Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, EDP Comercializadora de Último Recurso, E.ON Comercializadora de Último Recurso, CHC Comercializadora de Referencia).

La gestió del Bo Social s’ha de fer en aquestes companyies, que han de disposar de la informació i els formularis a les seves pàgines web. Cal ser el titular del servei i s’ha de tractar de l’habitatge habitual.

Si complim les condicions i no tenim aquesta tarifa o tipus de companyia primer s’ha de fer aquest canvi. Cal saber que totes les companyies de referència tenen una de mercat lliure de nom similar. Abans de fer el canvi de companyia convé assabentar-se si hi ha permanència que ens pugui penalitzar.

Enllaços:

GENCAT.CAT: Famílies monoparentals de categoria especial 
Seguretat Social: Informació pensions mínimes
CNMC: companyies de referència


En el recorregut de l’energia des de que es genera fins que es consumeix, trobem 4 tipus d’empreses: Generadores, Transportistes, Distribuïdores i Comercialitzadores. Aquestes últimes són les que ens facturen i amb les que tractem habitualment.

Actualment hi ha dos tipus d'empreses comercialitzadores, en dos tipus de mercat:

- De Referència: (Mercat Regulat) (abans es deien d'últim recurs, anteriorment eren les distribuïdores de sempre). Són les més convenients per a families vulnerables

Són les úniques que poden oferir la tarifa PVPC. Tarifa regulada pel govern central i protegida de serveis addicionals. A més en cas d'impagament no poden fer avis de tall fins passats dos mesos desde la reclamació del pagament. Només apta per a clients fins a 10kW (la majoria), de contracte anual renovable automàticament. La tarifa PVPC es la única que acull el Bo Social, per a families vulnerables.

Actualment són 6 empreses (Endesa Energia XXI, Gas Natural S.U.R, Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, EDP Comercializadora de Último Recurso, E.ON Comercializadora de Último Recurso, CHC Comercializadora de Referéncia). Compte perque aquestes empreses tenen una altre de nom similar de mercat lliure.

També ofereixen una tarifa de Preu Fix, (preu lliure, aproximadament 10 a 20% més car que la tarifa PVPC). Protegida de serveis addicionals, de contracte anual renovable a voluntat del consumidor.

- De Mercat Lliure: Poden oferir lliurement preus, serveis i descomptes. Obligades per a potencies de més de 10 kW (els clients que no hagin escollit empresa de mercat lliure i tinguin contracte PVPC amb l’antiga empresa han d’abonar un 20% de recàrrec). Hi ha moltes i encara que en preu dificilment poden superar al PVPC, si no tenim dret a bo social ens poden interesar per preu, qualitat de servei o ecología de la producció (algunes a partir d'energies renovables exclusivament).

Més informació:

Ministerio de Industria Energia y Turismo: Estructura del sector